img1

Автопарк

Автомобилите, които ползваме, са от малки 6-палетни соло автомобили, през стандартните 13.6 лин.м. бордови автомобили и 95 м3, дрехарки, до 21 т. хладилници.